• DENNÝ TÁBOR PLNÝ VÝZIEV pre deti od 6-12 rokov

      

     BALETNÝ TÁBOR s Baletnou akadémiou

      

     MINITANEČNÁ - denné tábory pre deti od 5-9 rokov