• Otvárame kurz Lady Latino Dance

     • Pre veľký záujem sme sa rozhodli aj v tomto školskom roku otvoriť kurz latinsko-amerického tanca pre začiatočníčky. 

      V rámci kurzu Lady Latino Dance sa naučíte základy salsy, samby a bachaty. 

      Prvá hodina, ktorá bude úplne zadarmo, sa uskutoční v stredu 14.10.2020 o 19:00 v priestoroch Súkromnej ZUŠ Xoana. 

      Trvanie kurzu: od októbra do decembra 2020 

      Cena kurzu: 27,-€ na osobu (9 lekcií + 1 zadarmo) 

      Lektor: Miriama Štorcelová / 0908 428 503 

     • Prihláste sa na Hudobno-dramatickú prípravku

     • V tomto školskom roku sme si pre vás pripravili viacero zaujímavých noviniek. Jednou z nich je aj Hudobno-dramatická prípravka - Tajomstvá čarovného kufríka. 

      Program je fúziou hudobného a literárno–dramatického odboru. Je určený pre deti predškolského veku / 5 – 6 ročné deti / a je predprípravou na štúdium konkrétneho umeleckého odboru. Predstavuje možnosti využitia hudobných, pohybových a dramatických aktivít u detí predškolského veku v edukačnom a umeleckom procese. Obsahuje 10 tematických celkov inšpirovaných ročnými obdobiami, tradíciami a ľudovou slovesnosťou s využitím slovenských piesní, uspávaniek, básní, riekaniek, prísloví a porekadiel.

      Tajomstvá čarovného kufríka prebiehajú pod vedením Mgr. art. Michaely Pastierikovej a Bc. Romany Pernišovej. 

      Všetky potrebné informácie nájdete v septembrovom vydaní Xoanovín. Neváhajte a prihláste svoje deti už dnes.