Súkromná ZUŠ Xoana


Prihláška na školský rok
2021/2022


Odbor

Pobočka:

Odbor:

Predmet:


Základné údaje uchádzača

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

Email:

Mobil:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Zadajte školu a triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v školskom roku 2021/2022 (ZŠ, SŠ, či MŠ)

Škola:

Trieda v škole:

Školský rok nástupu:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Titul pred menom:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Titul pred menom:


Rodina a súrodenci

Počet súrodencov:

Poradie medzi súrodencami:

Súrodenci v škole
(uveďte meno a triedu):


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Svojim podpisom zároveň prehlasujem, že: 

  • zdravotný stav môjho dieťaťa zodpovedá fyzickej náročnosti a psychickej záťaži, ktorú si vyžaduje štúdium v SZUŠ Xoana. O všetkých ťažkých a dlhodobých ochoreniach a lekárskych diagnózach budem informovať triedneho učiteľa s priloženým lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať školu. 
  • akceptujem povinnosť nahlásiť každú jednu zmenu osobných údajov triednym učiteľom všetkých odborov, ktoré moje dieťa navštevuje v SZUŠ Xoana. 
  • akceptujem povinnosť informovať triednych učiteľov všetkých navštevovaných odborov o prihlásení / odhlásení sa do / z ďalších odborov, v rámci SZUŠ Xoana v priebehu školského roka. 

 

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka