• Inka Sombatyová

   • Fitness trénerka I. stupňa a inštruktorka aerobiku I. stupňa, od roku 2008 sa ako profesionálna Zumba
    Fitness inštruktorka venuje rôznym zumba štýlom ako Strong Nation, DEEP WORK-training, Aqua
    zumba, zumba Toning, zumba Kids, zumba Gold, zumba Gold – Toning, zumba Sentao
    Od roku 2011 pôsobí ako Zumba Jammer, pripravuje choreografie pre ostatných inštruktorov zumby
    ako jediná na Slovensku a v Čechách.
    Prezentérka Zumba Fitness na medzinárodných konferenciách, po boku zakladateľa zumby Beta Pereza v
    Európe a USA, spolupracuje na tvorbe DVD pre Zumba Fitness.