• Mgr.

   • Zuzana Laciková, DiS art.

   • Narodila sa 10.05.1991 v Bojniciach. Hudbe sa venuje od svojich siedmych rokov, kedy ju rodičia prihlásili na Základnú umeleckú školu v Nitrianskom Pravne, v odbore spev a hra na klavíri. 

    Spev sa stal jej veľkou záľubou. Ako dieťa sa venovala prevažne ľudovému a klasickému spevu, v ktorom sa každoročne zúčastňovala rôznych súťaží, na ktorých získala niekoľko umiestnení a ocenení. 

    Jej ďalšie umelecké vzdelanie pokračovalo štúdiom na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde vyštudovala operný spev. V posledných dvoch rokoch štúdia absolvovala pedagogickú prax na základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského v Bratislave. Po štúdiu na konzervatóriu začala vyučovať spev u nás – v Xoane

    Popri aktívnej pedagogickej činnosti študovala učiteľstvo hudby na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v štúdiu pokračovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Neustále sa zúčastňuje speváckych workshopov zameraných na populárny a muzikálový spev. 

    V Xoane pôsobí šiesty rok a každoročne sa so svojimi žiakmi zúčastňuje rôznych speváckych súťaží po celom Slovensku.