• Mgr. art.

   • Patrícia Schwarz, DiS. art.

   • Narodila som sa v Žiari nad Hronom. Spev na základnej umeleckej škole som začala navštevovať už ako päť ročná. Spev sa stal mojou vášňou. Zúčastňovala som sa vystúpení a súťaží, vždy veľmi úspešne. Stala som sa absolútnym laureátom mnohých z nich, získala som veľa nových umeleckých kontaktov a vďaka tomu som spolupracovala v projektoch komerčnej televízie.

    Moje umelecké vzdelanie pokračovalo na konzervatóriu v Žiline v odbore operný spev. Počas svojho štúdia na konzervatóriu som naštudovala mnoho operných postáv. Už ako študentka som mala možnosť vystupovat so symfonickým orchestrom. Taktiež som absolvovala kurzy u svetových dirigentoch a operných speváčok. Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky som si vzdelanie dokončila na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Po ukončení strednej školy som začala študovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia na vysokej škole som sa začala venovať aj muzikálovému spevu.

    Popri svojom pôsobení v Xoane som stále aktívnou umelkyňou a všetky svoje nadobudnuté skúsenosti a vedomosti sa snažím predať svojim žiakom.