• Tanečný odbor

   • Tanec je jednoduché slovo, ktoré v každom z nás vyvoláva prúd tých najčarovnejších emócií za hranicami ľudského chápania.

    Hodiny sa v okamihu premenia na minúty, kedy sa to nepoznané a ukrývajúce v nás, stane zrkadlom.

    A pri pohľade doň načrieme do hĺbky, ktorá predstavuje naše srdcia.

    Tanec je mladosť, mladosť je krása, krása je radosť z mladosti a tanca.

    V tanečnom odbore vyučujú: 

    • Martina Danišová, DiS. art.
    • Katarína Fabianová
    • Kristína Jančichová
    • Martina Krč-Konečná 
    • Mgr. Magdaléna Kotouleková 
    • Michaela Lacenová 
    • Adriana Mokrá 
    • Bc. Daša Nemcová 
    • Inka Sombaty
    • Miriam Štorcelová
    • Ing. Jana Švorcová 
    • Mgr. art. Alena Výskoková
    • Bc. Peter Tužinský 
   • Hudobný odbor

   • Hudba je spojením čarovného sveta zvukov a umeleckej fantázie.

    Nech sa páči, vstúpte. 

    V hudobnom odbore vyučujú: 

    • Mgr. Zuzana Laciková, DiS. art. - spev 
    • Bc. Romana Pernišová - spev 
    • Mgr. art. Patrícia Schwarz, DiS. art. - spev 
    • Mgr. Lukáš Zubaj - klavír a hudobná kompozícia 
   • Hudobná a dramatická prípravka

   •  

   • Lady Latino Dance

   • Show Dance

   • Lady Latin Dance s Jankou

   • FIT Dance

   • Fyziotréning a Fly Fit

   • Balet pre dospelých a mládež

   • MTV Dance Style

   • Spoločenské tance

   • Orient Dance

   • Baletná akadémia