• Mgr.

   • Lukáš Zubaj

   • Hudbe som sa začal intenzívne venovať až na gymnáziu, keďže hudobný talent vo mne v detstve nemal kto rozvíjať. V úzkom rodinnom kruhu som totiž nemal žiadneho “hudobníka”. Až raz nám na hodinu hudobnej výchovy prišiel zahrať na akordeóne pán učiteľ Mello z Bojnickej ZUŠ. Veľmi ma to zaujalo. Dovtedy som nemal možnosť prísť do bezprostredného kontaktu s hudobným nástrojom. Vďaka tomuto stretnutiu som sa prihlásil do hudobnej školy na akordeón. Avšak učiteľ v ZUŠ ma napriek môjmu záujmu o akordeón začal oboznamovať s keyboardom. Tento umelý nástroj bez duše pochoval vo mne všetko hudobné nadšenie a prestal som prejavovať záujem o hudbu. Až kým v poslednom absolventskom ročníku som na pozvanie učiteľa Mgr. Ota Mella začal hrávať v školskom akordeónovom orchestri “Akordeonika“. Po štyroch rokoch intenzívneho cvičenia s neustále rastúcou túžbou venovať sa viac a viac hudbe, som začal študovať na konzervatóriu. Neskôr som paralelne nastúpil na magisterské štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

    Ako hudobník interpret, mám za sebou odohraných mnoho vystúpení v rôznych komorných, kapelových či projektových zoskupeniach. Ako sólový a aj komorný hráč som absolvoval úspešne viacero slovenských a medzinárodných súťaží s mnohými oceneniami. 

    Momentálne sa okrem interpretačnej činnosti vo veľkej miere venujem kompozícii a hudobnej produkcii, napr. v rámci nahrávacieho štúdia PiarPro. Spolupracujem s rôznymi hudobnými projektmi a skupinami, ako sú napr. Jana Zu, Heartbeat, GodKnows, PiarMusic a Godzone, s ktorými som odohral množstvo vystúpení a podieľal sa na nahrávaní live alebo štúdiových albumov. 

    Ako mladý slobodný umelec sa snažím na svojej ceste naberať nové skúsenosti a stále hľadať nové podnety a spôsoby, ako najlepšie využiť svoj talent a samotný fenomén hudby svojským a atraktívnym spôsobom. A to nielen v interpretačnej či skladateľskej činnosti, ale i v tej pedagogickej. Ako pedagóg pôsobím už siedmy rok v základných umeleckých školách, ako aj súkromne. Momentálne učím v súkromnej základnej škole Xoana hru na klavíri, hudobnú teóriu a pre tých tvorivejších žiakov aj základy kompozície a improvizácie. A ak ťa láka hrať sa s hudbou a objavovať či spoznávať jej tajomstvá, určite ťa rád stretnem, napríklad v našej Xoane

     

    Hudobné ocenenia: 

    • 2007 

    - 5. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade – 4.miesto v šiestej B. kategórii 

    - 6. Celoslovenský festival akordeonistov EURO MUSETTE – GOLDEN TANGO v Rajeckých Tepliciach - 1.miesto v zlatom pásme vo IV. kategórii 

    • 2008 

    - 7. Celoslovenský festival akordeonistov EURO MUSETTE – GOLDEN TANGO v Rajeckých Tepliciach - 1.miesto v zlatom pásme v VI. kategórii + cena absolútny víťaz 

    • 2009

    - 8. Medzinárodný festival akordeonistov EURO MUSETTE – GOLDEN TANGO v Rajeckých Tepliciach - 1.miesto v zlatom pásme v VII. kategórii + 1.miesto v kategórii V-Roland a cena firmy Roland - reprezentácia Slovenska na akordeónovom festivale v Ríme 

    • 2010

    - 9. Medzinárodný festival akordeonistov EURO MUSETTE – GOLDEN TANGO v Rajeckých Tepliciach - 1.miesto v zlatom pásme v V. kategórii 

     

    Komorné ocenenia: 

    • 2005 

    - 30. ročník medzinárodného akordeónového festivalu v Castel Fidarde, Taliansko - 5.miesto v kategórií akordeónové orchestre A 

    • 2009 

    - 4. ročník medzinárodného akordeónového festivalu Pražské dni harmoniky v Prahe, Česká republika – 1.miesto v II. kategórii + laureát festivalu 

    • 2010 

    - 35. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaži v Pule, Chorvátsko – 2.miesto v zlatom pásme v kategórii C